O projekcie:

Jeśli masz nie więcej niż 30 lat, nie pracujesz i nie uczysz się w trybie dziennym możesz zdobyć wymarzony zawód i odbyć ceniony na rynku pracy staż biorąc udział w naszym projekcie..

Super nowatorskie podejście do sprzedaży. Zaskocz pracodawcę: naucz się negocjacji, e-commerce i innych zawodowych nowinek.

Pamiętaj – pracodawcy stale poszukują dobrych handlowców!

Zapewniamy

 • szkolenia zawodowe – byś był lepiej wykształcony
 • 3-miesięczne staże – byś zdobył cenne doświadczenie
 • wsparcie psychologiczne i doradcze – byś wiedział, gdzie szukać fajnej pracy i jak nie zwariować podczas „wyścigu szczurów”
 • stypendium szkoleniowe i stażowe – byś miał „na waciki”
 • zwrot kosztów dojazdu – byś nie zapłacił mandatu:)
 • przerwę kawową – by dać Ci pretekst do nawiązania nici przyjaźni, a może czegoś więcej… z innymi uczestnikami

REKRUTACJA

Przeczytaj regulamin rekrutacji:

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Pobierz harmonogram wsparcia:

Prześlij go na adres: agnieszka@fundacjarazem.org.pl


Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać lub nas odwiedzić – zapraszamy:

Fundacja RAZEM
ul. 6 Sierpnia 5 lok. 2
90-606 Łódź
tel. 694 711 467


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
ue logo
O projekcie Sprzedawca-zawód deficytowy

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 zgodnie z umową POWR.01.02.02-10- 0133/15.

Partner Wiodący:

NCG Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Partner:

Fundacja RAZEM

Okres realizacji:

1.02.2016 – 31.07.2018

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 988 699,04 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:1 889 264,08 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 134 osób niepracujących do 29 roku życia z terenu województwa łódzkiego.

Grupę docelowąprojektu stanowi 134 osób fizycznych.

 • 41 osób w wieku 18-24 lat – min. 30%
 • 108 osób biernych zawodowo – 80%
 • 26 osób bezrobotnych (20%), w tym 11 os. długotrwale
 • 41 osób o niskich kwalifikacjach (30%)
 • 7 osób niepełnosprawnych (5%)

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • Diagnozę potrzeb i możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia modułowe z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży
 • Szkolenie e- learningowe
 • Płatne staże zawodowe przez okres 3 miesięcy

Efekty, które zostaną osiągnięte w projekcie to, m.in. podjęcie pracy przez:

 • 17% UP niepełnosprawnych
 • 35% UP długotrwale bezrobotnych
 • 36% UP o niskich kwalifikacjach
 • 43% UP nie należących do żadnej z w/w grup

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać lub nas odwiedzić – zapraszamy:

Fundacja RAZEM
ul. 6 Sierpnia 5 lok. 2
90-606 Łódź
tel. 694 711 467

Zapytania ofertowe