O projekcie

Wachlarz możliwości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 978637,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 831841,88 zł

Cel główny projektu:

Poprawa możliwości zatrudnienia 40 osób z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego poprzez zwiększenie ich potencjału społecznego i zawodowego w okresie 2017.07.01-2018.12.31.

Grupę docelową projektu stanowi 40 niepełnosprawnych, niepracujących osób fizycznych z woj. łódzkiego (24 kobiety i 16 mężczyzn)

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

• Opracowanie ścieżki reintegracji (wsparcie psychologiczne)

• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

• szkolenia zawodowe

wsparcie coachingowe

• staże – 6 m-cy

Efekty, które zostaną osiągnięte w projekcie to, m.in.:

Poprawa efektywności społeczno-zatrudnieniowej u 46% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Poprawa efektywności społeczno-zatrudnieniowej u 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poprawa efektywności zatrudnieniowej u 12% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Poprawa efektywności zatrudnieniowej u 22% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Jeśli masz nie więcej niż 67 lat, mieszkasz w woj. łódzkim, nie pracujesz i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności przyjdź do nas i weź udział w projekcie specjalnie przygotowanym dla osób niepełnosprawnych!

„Wachlarz możliwości” to możliwość wyboru szkolenia z pełnego wachlarza szkoleń! Ty decydujesz, jakie szkolenie jest Ci potrzebne, by dostać wymarzoną pracę.

W wyborze pomoże Ci doradca zawodowy i psycholog, tak byś bez wahania podjął wyzwanie na miarę Twoich ambicji i możliwości zdrowotnych.

Abyś ugruntował zdobytą wiedzę i mógł pochwalić się doświadczeniem zawodowym, przez 3 miesiące będziesz uczestniczył w stażu u pracodawcy.

A na koniec otrzymasz oferty pracy specjalnie przygotowane dla Ciebie.

Nie martw się o koszty:

  • Nie płacisz za udział w projekcie.
  • Nie płacisz za dojazdy na szkolenia i staże
  • By zmotywować Cię do nauki otrzymasz od nas stypendium szkoleniowe i stażowe.

REKRUTACJA

Jeśli już zdecydowałeś, który projekt najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, wybierz jeden i…:

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Pobierz harmonogram:

Pobierz REGULAMIN:

Prześlij go na adres: agnieszka@fundacjarazem.org.pl


Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać lub nas odwiedzić – zapraszamy:

Fundacja RAZEM
ul. 6 Sierpnia 5 lok. 2
90-606 Łódź
tel. 694 711 467


Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe