Tematilość godzintermincena
Usługa - Szkolenie "Aspekty prawne pracy w placówkach medycznych oraz systemy gromadzenia i przetwarzania danych wrażliwych".16termin do uzgodnienia4 000 zł netto za osobę
Szkolenie: "Psychologiczne aspekty pracy z pensjonariuszem domu seniora z uwzględnieniem asertywności i technik radzenia sobie z wypaleniem zawodowym"16termin do uzgodnienia3 500 zł netto za osobę
Usługa - „Platformy komunikacyjne w placówce opieki”- e-learning + usługa zdalna16termin do uzgodnienia2 553 zł netto za osobę
Usługa - „Współpraca z pacjentem w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej"- elearning+usługa zdalna20termin do uzgodnienia2 660 zł netto za osobę
Usługa - „Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej”- e-learning + usługa zdalna.20termin do uzgodnienia2 976 netto za osobę
„Trener i coach w organizacji”-e-learning+usługa zdalna10termin do uzgodnienia1 080 zł netto za osobę
Budowanie zespołu w domu seniora20termin do uzgodnienia2 800 zł netto za osobę
Obsługa klienta w domu seniora20termin do uzgodnienia2 800 zł netto za osobę
Prowadzenie dokumentacji medycznej - szkolenie zdalne20termin do uzgodnienia1500 zł netto za osobę
Zarządzanie efektywnością placówki medycznej - szkolenie zdalne20termin do uzgodnienia1500 zł netto za osobę
Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia - szkolenie zdalne20termin do uzgodnienia1500 zł netto za osobę
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce medycznej - szkolenie zdalne20termin do uzgodnienia1500 zł netto za osobę