Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie między Tobą, użytkownikiem tej strony internetowej i New Consulting Group, właścicielem i dostawcą tej strony internetowej.
New Consulting Group bardzo poważnie traktuje prywatność Państwa informacji. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wykorzystywania wszelkich danych zebranych przez nas lub dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Consulting Group Tomasz Nowicki,  ul. Sączewskiego 27, 42-500 Będzin
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  tylko  zgodnie z obowiązującymi przepisami  i tylko w celach   związanych  z prowadzoną przez naszą Firmę działalnością.
  3. Dane osobowe o których mowa mogą być udostępnione osobom trzecim tylko za Pani/Pana zgodą.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne, oraz do czasu odwołania  wyrażonej przez państwa zgody, lub na czas łączącej nas z państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa  (podstawa prawna art.5 ust.1 lit e) Rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,: art. 74 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 Ustawy z dnia 29.09 1994 o rachunkowości).
  5. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem , oraz żądania ograniczenia ich  przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację , a także w wypadku udzielenia zgody wycofania  jej w każdym momencie  i w każdym czasie , przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem .

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia  danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych  nie jest zgodne z prawem i   narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  2. Jeżeli Pan/Pani  ma pytania lub wątpliwości dotyczące w/w zmian  lub danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail :   ncg@ncg.com.pl

lub na nr.telefonu:  +48 519-170-250

Tomasz Nowicki

 

 

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– nadawanie unikalnych identyfikatorów Użytkownikom komunikującym się z Konsultantem za pośrednictwem LiveChata;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

– „Sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

– „Stałe” (persistent cookies). pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.