Projekt Train the Trainers

Przeznaczony dla trenerów wewnętrznych i kandydatów na trenerów.

Czas realizacji: 18dni (6m-cy)

Celem naszego kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć.

Na naszym kursie dowiesz się:

 • W jaki sposób przygotować się do przeprowadzenia prezentacji szkoleniowej
 • Jakie zasady obowiązują podczas uczenia dorosłych
 • Jakie metody pracy stosować w procesie uczenia dorosłych

Nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • Planowania i przeprowadzania analizy potrzeb szkoleniowych
 • Projektowania programu szkoleniowego
 • Prowadzenia warsztatów dla uczestników

Uświadomisz sobie:

 • Jak postawa trenera wpływa na proces szkolenia
 • Jak skuteczny trening przekłada się na efektywność pracy

Program szkolenia

I.Trening komunikacji interpersonalnej

II.Andragogika, czyli w jaki sposób uczą się dorośli

 • Model Kolba
 • Co nas motywuje, czego się boimy
 • Ocena a informacja zwrotna
 • Różne role trenera

III. Cechy i umiejętności trenera

 • Mocne i słabe strony – indywidualna diagnoza
 • Style komunikacji – autodiagnoza własnego stylu
 • Dopasowanie stylu komunikacji do odbiorców – ćwiczenia praktyczne

IV.Metody prowadzenia zajęć

 • Metody tradycyjne i aktywizujące w nauczaniu
 • Dyskusja moderowana
 • Analiza przypadku
 • Gry symulacyjne
 • Ogrywanie ról

V. Planowanie i realizacja szkolenia

 • Określenie celu
 • Dobór metod
 • Przygotowanie materiałów
 • Ewaluacja szkolenia

VI. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – przygotowanie

 • Określenie celu
 • Przygotowanie merytoryczne
 • Wybór metody (wykład, dyskusja, pokaz, studium przypadku)
 • Dobór pomocy audiowizualnych

 VII. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

 • Struktura wystąpienia
 • Eefektywna komunikacja ze słuchaczami
 • Techniki utrzymania zainteresowania słuchaczy
 • Zasady retoryki interpersonalnej

VIII. Praca na procesie grupowym

 • Grupa i jej dynamika
 • Praca z grupą i podgrupami
 • Analiza i omawianie ćwiczeń

IX Problemy i błędy występujące w trakcie szkolenia

 • Przyczyny oporu w grupie
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych
 • Abecadło trenerskie

X Trening kreatywności

 • Strategia Walta Disney’a

XI Sesja nagrań video – indywidualne prowadzenie wybranych elementów szkolenia przez uczestników

 • Analiza mocnych stron i obszarów do poprawy
 • Praktyka udzielania informacji zwrotnych

 

 

Cena za osobę to 8190 PLN + VAT

Kontakt:

  +48 519-170-250

  www.ncg.com.pl