NCG – New Consulting Group realizuje projekt:

WULKAN MOŻLIWOŚCI

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-04-01 do 2019-07-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 847 559,37 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 762,803.43 PLN

Informujemy, iż rekrutacja została zakończona!

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i edukacyjnej 33 kobiet i 22 mężczyzn z grupy NEET w wieku 15-29 l. z woj. łódzkiego prowadzące do zdobycia przez nich zatrudnienia, dzięki realizacji indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek rozwoju zawodowego.

Grupy docelowe

33K i 22M zamieszkałych w woj. łódzkim, nie uczących się, nie pracujących, nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. Min 44 os. (80%) będą bierne zawodowo, 30% z niskimi kwalifikacjami, 5 osób niepełnosprawnych.

ZAKRES POMOCY

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. Indywidualne Konsultacje Diagnostyczne ( w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

2. Poradnictwo zawodowe i Pośrednictwo pracy

3. Szkolenia zawodowe – indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika, zgodnie z IPD, dostosowane do realnych potrzeb pracodawców

4. Staże- 4 miesięczne, indywidualnie dobrane dla każdego uczestnika pod nadzorem opiekuna stażysty

REKRUTACJA trwa i jest w trybie ciągłym

ZGŁOSZENIA

prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: ncg@ncg.com.pl

lub do biura projektu: Łódź ul. 6-sierpnia 5/2

informacje: 694711467

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram